DEN POSITIVE TÆNKNING LIDT I KRISE

Jeg må indrømme, at det har været lidt svært med at skulle opretholde den positive tænkning, mens al den krig har foregået i Ukraine. Men jeg er af den overbevisning, at man kun kan lave ordentlig fred, hvis vi ved hjælp af Guds lys visualisere dette lys til at fortrænge alle de negative og mørke tanker vores modstander har. Altså Putin og hans folk. Så jeg har bedt og bedt og sendt lys. Det der er vigtigt at Gud har den store plan og den kommer vi selvfølgelig ikke til at kende, for det er heller ikke vores opgave. Det er også sikkert alt for kompliceret, for vi skal helle ikke have alt afvise. Vores hjerner kan ikke rumme den slags informationer. Stå det er der heller ikke nogen grund til at gøre forsøg på- Men heller koncentrere sig om de opgaver vi er blevet sat her på jorden for at løse.

Som sagt har jeg bedt og sendt en masse lys til både vores modstander og til alle dem der lider under den her krig. Jeg er af den overbevisning, at vi mennesker kommer herned igen for at lærer de ting, vi skal lærer.  Eller måske skal vi videre i andre dimensioner og verdner, som Gud arbejder i. Det er selvfølgelig ikke noget jeg ved om det forholder sig sådan, men hvorfor skulle han ikke gøre dette. Når jeg får en sådan tanke så er jeg ret sikker på at det også forholder sig sådan. Da alle ideer og intuitioner, kommer fra Gud. Men at begynde at forske i det er ikke mit gebet.

Skriv et svar