HVAD ER LYKKE OG HVORDAN KOMMER VI DERHEN?

Jeg har fået frataget min ytringsfrihed på Facebook Forløbig i tre dage. Jeg regner med at komme på igen på mandag. De skriver at det støder mod fælleskabets regler. Ja deres definition på fælleskab. Jeg er godt klar over at måske der skoen i virkeligheden trykker, at jeg laver nok for mange henvisninger til min egen side. Men så kunne man skrive det i stedet. Jeg tror nok at jeg igen ændre strategi, at kun komme med positive udtalelser, eller få drejet mine udtalelser, så at de har en mere positiv karakter. Jeg vil forsøge at netop at samarbejde med det spirituelle noget mere. Det er jo også det jeg mener vi alle skal til at gøre, at vi bruger det spirituelle, sådan at alt bliver mere i harmoni for alle parter. Det jeg mener jo, at vi er nød til at komme væk fra den måde, at drive rovdrift på jorden, Den mentale del er meget vigtig at få med, hvis vi skal vedblive at være her, at vi får meget mere positiv tænkning. Så jeg tror at fra nu af vil jeg slå over i en mere positiv debatform og håber I andre også vil være med til det. Jeg falder jo også i den negative fælde, hvor jeg kommer til at bruge ord, der bestemt heller ikke er de rigtige at bruge og faktisk gør lige det jeg taler om vi skal væk fra. Nemlig negativ tænkning

jeg har sagt det før at den negative tænkning, er en så stor en del af os dansker.Det er er så integreret i os, det er blevet faktisk en del af vores personlighed. Det er jo faktisk det der gør det rigtigt uhyggeligt. Men vi er jo alle nød til at få renset ud i de negative energier. Det er jo ikke bare os det mest går ud over, men faktisk i sær dem der har fået sat det hele i system. Nemlig dem der spekulere i aktier. Hele det kapitalistiske system. de sidder jo også i den negative spiral. De tror også at lykken findes i Guld og ragelse. Det er bare dyrt ragelse, men det er ragelse. Hvis de også spurgte ind til sig selv om de er de lykkelig?

jeg tror det faktisk ikke. Det der betyder noget er kærlighed i familien, at der ikke er sygdom. Vi ved det alle sammen godt inderst inde med os selv hvad lykke er. Lykke som det er i dag jo kunstigt skarpt. Fordi vi er blevet bildt ind at lykke er at have skrammel, som vi drukner i. Klimaet siger nu fra der kommer flere pandamier fordi vi rejser mere. Pandemier er jo også naturen der siger fra. Hvad med at vi får gearet ned for det hele og finder ind til den rigtige lykke? Hvad skal der til for at du bliver lykkelig? Hvis du kunne vælge på alle hylder hvad er den rigtige lykke for dig. Hvis du lavede en liste over hvad der forhindre dig til at komme derhen. I det her tilfælde er det rigtigt godt at have Gud med på sidelinien. For i samarbejde med ham at lave en fællesplan.

Der vil nok komme en eller anden der siger men hvor skulle pengene komme fra? Ja det er der jo også noget i. Det kunne vi jo også sagtens løse. Man kan faktisk sagtens leve meget mere spartansk og stadig være lykkelig. For den reelle lykke ligger i efter min mening i samarbejdet med Gud og som er kærlighed og kærlighed mellem os mennesker. Det er det det hele går ud på.

Skriv et svar